Projekty

23. Srpen, 2018

Painting hand-drawn images using mobile devices [diplomová práce]

autor: Jan Brejcha, vedoucí práce: Daniel Sýkora

text práce: SketchColor – diplomová práce
projektová stránka: http://dcgi.fel.cvut.cz/home/sykorad/sketchcolor/

Diplomová práce obhájena v roce 2014 na Katedře počítačové grafiky a interakce na ČVUT FEL v Praze. Aplikace SketchColor, kterou jsem naimplementoval v rámci diplomové práce je k dispozici online na Apple AppStore.